פאנג'ויה 2021 - נופש מרכזימערכת הרישום לתורים נסגרה
אנחנו נשלח לכל נרשם את מספר התור שלו + הנחיות להשלמת הרישום בהודעת SMS במוצ"ש.
אם לא הספקתם להרשם ניתן לשלוח דוא"ל עם טופס רישום לכתובת דוא"ל: SEP@FUNJOYA.COI.IL
הפניות האלו יטופלו רק לאחר שנסיים לטפל בכל התורים :)